KASKO

Kasko Sigortası Nedir?

Kasko sigortası, sigortalıyı karşılaşılabileceği her türlü riske karşı güvence altına alan sigorta çeşididir. Söz konusu riskler genel olarak; trafik kazaları, yanma, çalınma veya çalınmaya teşebbüs edilme olarak belirlenmiştir. Kasko, bu risklere karşı sigortalıyı bir yıl boyunca finansal anlamda güvence altına alır. İsteğe bağlı olarak yapılan kasko sigortası, karşı araçtaki hasar ile değil sigortalı araçtaki hasar ile ilgilenir. Hasarı poliçede yer alan maddelere göre kısmen veya tamamen karşılamaktadır.

Kasko Sigortası Genel Şartları

Kasko, sigortalıyı genel olarak çarpma-çarpılma, yanma, çalınma veya çalınmaya teşebbüs risklerine karşı güvence altına alır. Poliçeye ek olarak istediğiniz maddeleri ekleyerek, karşılaşabileceğiniz diğer riskler için de güvence sağlayabilirsiniz.

Kasko sigortasının genel teminatları aşağıdaki gibidir:

 1. Çarpma-Çarpılma

Araç hareket halinde ya da hareketsizken, sigortalının ya da karşı tarafta aracı kullanan kişinin iradesi dışında, araca sabit veya hareketli bir cismin çarpması, devrilmesi, düşmesi, yuvarlanması gibi kazalar kasko sigortasının genel teminatları içerisinde yer alır. Ayrıca, üçüncü kişilerin kötü niyet veya muziplikle yaptıkları hareketler sonucu oluşabilecek hasarlar da kasko güvencesi altındadır.

 1. Yanma

Kasko, bir kaza sonucunda oluşabilecek yangın ya da patlamaların meydana getireceği hasara karşı güvence sağlar.

 1. Çalınma veya Çalınmaya Teşebbüs

Aracın veya araçta bulunan aksesuarların çalınması ya da çalınmaya teşebbüs edilmesi sonucunda doğabilecek hasara karşı sigortalıyı güvence altına alır. Ayrıca araca sonradan takılan ses sistemleri ile görüntü cihazlarının, ek olarak teminat kapsamına alınması gerektiği de unutulmamalıdır.

 1. Ferdi Teminatlar

Yaralanma veya hastalık durumunda sigortalının ve sigortalıya eşlik eden tarafın uygun sağlık kurumuna nakledilmesi kaskonun sağladığı güvenceler arasında yer alır. Ayrıca kasko sigortası, sigortalının tedavi görmesini gerekli bulursa, aileden birinin seyahat ve konaklama masraflarını da güvence altına alır.

Kasko Ürün Çeşitleri

Kasko sigortasının 4 ana teminat ürün çeşidi mevcuttur. Bunlar:

Dar Kasko: Kasko sigortası genel şartlarında yer alan ana teminat grubunun bir kısmı için teminat verildiği kasko sigortası türüdür. Sigorta şirketleri ve kullanıcılar tarafından çok sık tercih edilmeyen bir üründür.

Kasko: Kasko sigortası genel şartlarında yer alan ana teminat grubunun tamamı için teminat verildiği kasko sigortası türüdür. Sigorta şirketleri ve tüketiciler tarafından sık tercih edilen bir üründür.

Genişletilmiş Kasko: Kasko sigortası genel şartlarında yer alan ana teminat grubunun tamamı ve bazı ek riskler için teminat verildiği kasko sigortası türüdür. Sigorta şirketleri ve tüketiciler tarafından sık tercih edilir.

Tam Kasko: Kasko sigortası genel şartlarında yer alan ana teminat grubunun tamamı ile tüm ek risklerin teminat altına alındığı kasko sigortası türüdür. En yüksek prim tutarlı ürün olduğu için sigorta şirketleri ve tüketiciler tarafından çok sık tercih edilmez.

Araç Kasko Değeri

Sizi ve aracınızı güvence altına alan kasko sigortası, öngörülmeyen kazaların neden olduğu maddi hasarı karşılar. Kasko sigortası ile aracınızı çarpmaya, çarpışmaya veya çalınmaya karşı güvence altına alabilirsiniz. Çarpma fiili, hem aracı sizin çarpmanızı hem de başkasının çarparak aracınıza zarar vermesini içerir. Kaza ve hasarlarda kaskonun maddi zararı karşılama limiti en basit anlamıyla kasko değeri kavramını doğurur. Kasko bedeli ise aracın özelliklerine göre değişkenlik gösteren kasko değerine göre şekillenir. Araç kasko bedeli aracın marka, model, yaş gibi birkaç unsurdan etkilenir.

Araç Kasko Değerleri Ne İfade Eder?

Kasko değeri terimi, kasko poliçesi düzenlenirken duyacağınız ilk kavramlar arasında yer alır. Çünkü kasko değeri, kasko fiyatını belirlemeye yarayan değerdir. Başka bir ifadeyle araçların kasko yapılacağı tutarları belirlemek için kasko değerleri kullanılır. Bu değer, aynı zamanda Motorlu Taşıt Vergisi ödenmesinde de temel alınan bedeldir.

Araç kasko değer listesi ise tüm araçlar için hazırlanan fiyat listesini ifade eder. Kasko değer listesi bütün model ve yaşlara uygun olarak her ay güncellenir ve Türkiye Sigorta Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından takip edilir. Bu liste aracınız için kasko poliçesi düzenlenirken ya da sigorta şirketi maddi hasarınızı karşılarken başvuru kaynağıdır. Örneğin aracınız bir kaza sonucu pert olduysa ve kasko poliçeniz varsa, sigorta şirketi ödemekle yükümlü olduğu tazminatı bu listeyi kontrol ederek hesaplar. Aynı şekilde, aracınızın ikinci el ya da sıfır araç olmasına bağlı olmaksızın, kasko poliçeniz için öncelikle bu listeden faydalanılır. Diğer taraftan bu listede yer alan bilgiler kesin bilgiler olmayıp, yalnızca tavsiye niteliği taşır.

Kasko Sigortası Zorunlu Mu?

Kasko sigortası isteğe bağlı yapılan bir sigorta türüdür. Yani herhangi bir yasal zorunluluk bulunmaz. Ancak zorunlu trafik sigortası kapsamında olmayan doğal afetler gibi bazı riskleri de kapsaması bakımından önemli bir sigorta türüdür. Bu sebeple motorlu aracı bulunan kişilerin kasko sigortası yaptırması önerilir.

Kasko ve Trafik Sigortası Arasındaki Farklar Nelerdir?

Kasko sigortası isteğe bağlı bir sigorta türüdür. Trafik sigortası ise yaptırılması zorunlu bir sigorta türüdür ve yaptırılmaması durumunda trafik cezası gibi idari cezalar ile karşılaşılabilir. Bunun dışında kasko ve trafik sigortası arasındaki farklar aşağıdaki gibidir.

Trafik Sigortası:

 • Yaptırılması zorunludur.
 • Kaza durumunda karşı tarafta meydana gelebilecek hasarları karşılar.
 • Sigorta teminat limitleri devlet tarafından belirlenir; sabittir, değiştirilemez.
 • Sigorta fiyatları serbest tarife üzerinden gerçekleştirilir. Kapsam değişmez, ancak fiyatlar değişiklik gösterebilir.

Kasko Sigortası:

 • İsteğe bağlıdır.
 • Kaza durumunda sigortalı kişinin aracında meydana gelebilecek hasarları karşılar.
 • Sigorta teminatları sigortalı kişi tarafından belirlenir. Ayrıca sigorta poliçesinin kapsamı ek teminatlarla genişletilebilir.
 • Sigorta fiyatları, sigorta poliçesi kapsamına göre değişiklik gösterir.

Kasko Sigortası Neleri Kapsar?

Kasko, zorunlu bir sigorta türü olmamakla beraber aracın yanması ya da çalışanması gibi durumlar için standart teminatlar içerir. Tabii talep edildiği durumlarda, bu teminatların kapsamı genişletilebilir. Sigorta şirketlerinin teminatları belirlediği kasko ürünlerini arasından ihtiyacınıza karşılık vereni rahatlıkla seçebilirsiniz. Ayrıca poliçede aksi belirtilmediği sürece kasko sadece Türkiye sınırları içinde geçerlidir.

Kasko teminatlarının, aracın kazaya açık olduğu her yerde geçerli olabilmesi için yurt dışı teminatının da ek teminat olarak alınması gerekir.

Kasko Sigortası Teminatları

Kasko sigortası standart teminatları arasında yer alan durumları aşağıda bulabilirsiniz:

 • Çarpma, çarpışma
 • Devrilme, düşme, yuvarlanma
 • Yanma
 • Hırsızlık
 • Asıl anahtarın çalınması sonucu hırsızlık
 • Anahtar kaybı
 • Kötü niyetli hareketler
 • Enflasyon
 • Terör
 • Deprem
 • Sel-seylap
 • Aracın yetkisiz kişilerce çekimi
 • Sigara ve benzer madde zararları
 • Kemirgen teminatı
 • Hasarsızlık koruma
 • Eskime payı düşmeme
 • Kullanım kaybı teminatı
 • İhtiyari mali sorumluluk
 • Koltuk ferdi kaza
 • Kilit sistemi teminatı
 • Acil sağlık ambulans hizmeti
 • Hukuksal koruma
 • Mini onarım hizmeti
 • Yol yardım hizmeti
 • İkâme araç hizmeti

Kıymet Kazanma Tenzili Nedir?

Araçla yapılan kaza ya da sürekli kullanımdan ötürü aracın hasar görmesi durumunda araçtaki bazı parçaların değişmesi gerekebilir. Yeni eklenen “sıfır parçaların” bedeli, eski parçalardan daha yüksek olacağından sigorta eksperi de bu değişecek parçaların değerini, kaza sonrasında ödenecek olan tazminat tutarından düşer. Böylece aracın değerinin kasko sigortası yaptırılmadan önceki değerinden yüksek olmaması amaçlanır. Bu işleme de “kıymet kazanma tenzili” denir.

Kasko sigortasında ek teminat olarak “eskime payı düşmeme teminatı” yaptırıp kıymet kazanma tenzili işleminin es geçilmesini sağlayabilirsiniz. Böylelikle kaza ve hasar sonrasında aracınızda oluşan değer artışı, tazminat bedelinden düşülmez ve aracınızın değeri yükselmiş olur.

Kasko Bedeli Nedir, Neye Göre Belirlenir?

Kasko bedeli, sigorta poliçesinde yer alan aracın kasko değeridir. Sigorta poliçesindeki teminatlara, ek teminatlara ve poliçe kapsamındaki hasarsızlık durumuna göre bu bedel değişiklik gösterir. Kasko hasarsızlık indirimi ise poliçe süresi kapsamında eğer hasar talebinde bulunulmazsa poliçe yenileneceği zaman ödenmesi gereken tutara uygulanan indirimdir.

Hasarsızlık indirimi oranını etkileyen durumları sigorta şirketleri kendileri belirler. Bunun yanında sürücüler, yeni satın aldıkları araca kasko poliçesi yaptıracakları zaman eski araçlarından kazanmış oldukları hasarsızlık indirimini kullanabilirler.

Ayrıca hasarsızlık indirimi kazanılmasına engel olmayan durumlar aşağıdaki gibidir:

 • %100 rüculu hasarlar; karşı tarafın %100 kusurlu olduğu durumlarda ortaya çıkan hasarlardır. Sigortalının ortaya çıkan hasarda kusurunun olmadığının zabıt veya tutanak ile belgelenmesi gerekir. Bu belge ile sigortalı, sigorta şirketinden hasar tazminatı alabilir.
 • Radyo ve teyp çalınması, cam kırılması hasarları sadece bir kereye mahsus olarak hasarsızlık indirimi hakkını etkilemez. Ancak her sigorta şirketinde aynı kuralın geçerli olmadığını da söyleyelim.
 • Aracın iç ve dış yüzeylerinde oluşan sıyrık, çizik, vuruk gibi mini hasarlar hasarsızlık durumunu bozmaz.
Hasarsız
Geçirilen Yıl
Hasarsızlık
İndirimi (%)
Kasko Hasarsızlık İndirimi Uygulaması
0 - Kasko poliçesini ilk kez yaptıran sigortalı için hasarsızlık indirimi uygulanmaz.
1 30% İlk yılını hasarsız geçiren sigortalı için ilk kasko yenilemesinde %30 hasarsızlık indirimi uygulanır.
2 40% İkinci yılını hasarsız geçiren sigortalı için ikinci yıl kasko yenilemesinde %40 hasarsızlık indirimi uygulanır.
3 50% Üçüncü yılını hasarsız geçiren sigortalı için üçüncü yıl kasko yenilemesinde %50 hasarsızlık indirimi uygulanır.
4 60% Dördüncü yılını hasarsız geçiren sigortalı için dördüncü yıl kasko yenilemesinde %60 hasarsızlık indirimi uygulanır.
5 65% Beşinci yılını hasarsız geçiren sigortalı için beşinci yıl kasko yenilemesinde %65 hasarsızlık indirimi uygulanır.

* Kasko hasarsızlık indiriminin uygulanması için kasko her yıl yenilenmelidir. Bir kaza ya da hasar durumunda kasko kullanılıp poliçe bozulursa, araç sahibi bir alt kademedeki hasarsızlık indiriminden faydalanabilir.

TOP